โฆษณาน้ำดื่ม Evian Roller Babies US ไม่มีฉายทางทีวี

 Evian Roller Babies US

Evian Roller Babies US

สีสันการทำโฆษณา โปรโมทสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของน้ำดื่ม อีวอง (Evian) ที่สามารถทำการตลาดบน internet ได้อย่างเหนือความคาดหมาย ปัจจุบันโฆษณานี้ยังไม่มีฉายทางโทรทัศน์ แต่ก็ผ่านสายตาคนนับล้านบนโลก (internet) ไปเสียแล้ว..